Услуги - Avi Arch
21623
page-template-default,page,page-id-21623,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
  • Прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания
  • Устройствени планове
  • Изготвяне на пълна проектна документация по всички част и във всички фази на инвестиционното проектиране, включително работни детайли и сметна документация
  • Цялостни интериорни проекти
  • Екстериорни и интериорни компютърни визуализации
  • Заснемане и обследване на съществуващи сгради
  • Изготвяне на задание за проектиране, тържна документация за избор на строител, упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части
  • Консултации във всички фази на инвестиционния процес – от предварителните проучвания до въвеждането на обекта в експлоатация